Приказка от прежда

 

Интерактивен спектакъл за деца

 

Тази приказка е пригодена за куклен спектакъл от Катерина Илкова. В кошничката на една плетачка оживяват прежди, конци, куки и се превръщат в герои и декори на приказката. Преждите са нишки от сънищата на кралска двойка, от които може да се изплете всичко, за което си мечтаят.

Интерактивно представление с невероятни и оригинални образи с бликащо от идеи наплитане на приказката. То доказва, че и днешните деца са в състояние да използват фантазията си, да видят в синия цвят реката, в кошницата палат, неусетно залинялата им в този мултимедиен свят фантазия е заработила активно, те седят с наслада върху вълшебния килим, който ги отнася във въображаемата империя.

Децата получават по такъв естествен начин едно невероятно преживяване, откъсвайки се от анимационните филми, от интернет и електронните игри. 

Malko Teatro nyelv menü Lang HU Lang BG Lang EN