Малко театро

Малко театро е независим театър, основан през 1996 г. в Будапеща. Намерението на Габриела Хаджикостова и Ищван Наги е да създадат театрална формация, в която да творят в съгласие със своя художествен вкус, да експериментират със сценични форми според собствената си творческа неограниченост, да следват нравствени норми и ценности, които лично изповядват.

По замисъл театърът се стреми да създаде една по-приемлива театрална алтернатива.

Малко театро неотстъпно и последователно отстоява независимостта си както в художествено, така и в структурно отношение. Без да робува на конвенции, прекосява жанрови, езикови и формални граници, създава спектакли на унгарски, български и немски език.

Малко театро е пространство за диалог между изкуствата, който далеч надхвърля пределите на Будапеща. Спектаклите му съчетават традиция и иновативност, автентична музика, джаз и модерен танцов театър, изобразително изкуство и нови медии – така театърът създава нови форми и жанрове. Работи преимуществено с произведения на съвременни автори, голяма част от тях са създадени специално за него.

Малко театро стои неотклонно на страната на зрителя. Успехите си в страната и в чужбина дължи преди всичко на любовта на публиката, макар да не допуска компромиси с художествения вкус и качеството на постановките. Непосредственият диалог със зрителите в театралната зала е изключително важен за трупата.

Малко театро поддържа тесни партньорски връзки с театри и фестивали в цяла Европа.

Малко театро е единственият професионален български театър зад граница, чиято задача е да прокара път на българската култура в Унгария. За изминалите осемнадесет години от своето основаване театърът е създал 58 постановки, в които са привлечени повече от 70 творци от България и Унгария.

През 2010 година Габриела Хаджикостова – главен художествен ръководител на театъра  е наградена от президента на Унгария със Златен почетен кръст на Република Унгария.

През 2014 година главния режисьор на театъра – Ищван Наги бе удостоен  с високото отличие на Министерството на културата на Република България „Златен век“ – печат на Симеон Велики, връчено му в Будапеща от министъра на културата д-р Петър Стоянович.

Неговата дейност се осигурява от създадената през 1997 г. Фондация за алтернативно изкуство.

 

Malko Teatro was established in 1996 as an independent, alternative theatre company. Gabriella Hadzsikosztova and István C. Nagy, coming from the German Theatre and the Last Line, were eager to create a new theatre where they could work according to their own pace, taste and ethics.

Malko Teatro has consciously established a more reasonable theatrical alternative. As a result, it openly preserves both its artistic and structural independence. It boldly transgresses barriers of genre, language and form; it performs in Hungarian, Bulgarian and German.

Malko Teatro is an open space for dialogue between the arts, far exceeding the limits of Budapest. Its performances combine tradition and innovation, authentic music, jazz and contemporary dance, painting and new media, creating new forms and genres. It works almost exclusively with contemporary authors’ works, many of which are created especially for the theatre.

Malko Teatro is viewer-friendly. It owes its success at home and abroad to audience appreciation, even though it has never made any compromises in taste or quality; still, it considers direct dialogue with spectators essential. The company maintains a close relationship with several European theatres and festivals.

Malko Teatro (Budapest)
Artistic Director: Hadzsikosztova Gabriella

 

Malko Teatro nyelv menü Lang HU Lang BG Lang EN