Българска приказка

Българска приказка (Музикална игра). Постановката черпи от съкровищницата на българския фолклор – обредите от зимния празничен цикъл. По-голямата част от материала е събран от трупата в България. Закодираните езически елементи на ритуалите оживяват в библейските мотиви, така познати на съвременното религиозно съзнание, чрез изразителната игра с предмети от традиционния бит. Този изключителен материал е поверен на порасналите вече деца-актьори на Малко театро. Това е тяхната първа самостоятелна работа, изпълнена с много игривост и фантазия. Те са живото доказателство, че българският театър в Унгария има своя езикова и творческа база.
Сценичната адаптация е направена от Габриела Хаджикостова, режисьор Ищван Наги, куклена анимация, декор, костюми - Габриела Хаджикостова. Участват:Анна Шумова, Беата Бебревска, Виктория Танева, Даниел Тихов, Доминика Тихова, Иван Розалинов, Йордан Бебревски, Марина Тютюнкова, Начо Фико, Недка Трифонова; музика: Слободан Вертетич и Давид Ередич.

Malko Teatro nyelv menü Lang HU Lang BG Lang EN