Малко Театро: Граничен случай

Български вести  - декември2007

 

 

Светла Кьосева

 

Малко Театро: Граничен случай

 

 

 

На 8 декември в българския културен дом се състоя предпремиерно представление на Малко театро. Спектакълът “Граничен случай” е създаден съвместно със сръбския театър. Срещата между сръбския митничар и пътуващата българка фокусира за не повече от час цялата скала от проблеми, травми и мъка, които съпътстват ежедневието ни в целия регион. Ищван Ц. Над е не само режисьор, а и автор на текста, а актьорите Габриела Хаджикостова и Милан Рус дават най-доброто от себе си и както винаги – играят, пеят, свирят – създавайки един неповторим жанр. Пикантността на пиесата се състои и в това, че спектакълът се играе на два езика – всеки от героите говори на родния си език, доказвайки че трудностите в общуването най-често не са езикови. След спектакъла неговите създатели поканиха присъстващите на разговора, събирайки първи отзиви за необикновените си решения.

 

С разширен вариант на спектакъла “Граничен случай” Малко театро ще участва на Прегледа на малцинствените театри в край на месец февруари.

 

Malko Teatro nyelv menü Lang HU Lang BG Lang EN