Габриела Хаджикостова

Габриела Хаджикостова израства от малка с театъра и сцената, страстта към които попива още в семейна среда. По-късно идва академичното образование – най-напред една година във ВИТИЗ “Кръстю Сарафов”, след което интересът към мюзикъла и пеенето я отвежда в Академията за театрално и филмово изкуство в Будапеща. След успешно завършване на специалността актрьорско майсторство и мюзикъл, тя постъпва в Рок театър – Будапеща, където веднага получава ролята на Козета в мюзикъла “Клетниците”. Доброто владеене на немски език, който също усвоява в семейна среда, а след това затвърждава в Немската гимназия в София, отварят за нея сцената на “Дойче бюне” – немски театър в Унгария, където редовно играе от 1990 в продължение на 16 години.

 

 

През 1996 г. Габриела Хаджикостова създава собствена театрална формация под името Малко театро, чиято задача е да прокара път на българската култура в Унгария. В продължение на 10 години тя не само изгражда 36 главни роли в двуезични спектакли на български и унгарски език, а сама обработва литературен и фолклорен материал за повече от 20 постановки, на които е и режисьор. Работи върху текстове на български, унгарски и немски автори, ползвайки ги в оригинал и допринася за тяхното мултиплициране на другия език. В кипящата дейност на Малко театро са привлечени повече от 70 творци от България и Унгария, а ръководеният от Габриела Хаджикостова театър изгражда собствен художествен почерк, все повече ценен от специалисти и любители.

 

 

Ролята си на медиатор между двете култури осъществява и като координатор и селекционер на Международния фестивал за съвременна драма в Будапеща. В същото време използва задълбочените си театрални познания и изтънченото владеене на езика в превод на драми както от български на унгарски(Яна Добрева: Пясъчен пъзел, Румен Шомов: Гълъбът, Пламен Дойнов: Една добра жена в една лоша зима), така и от унгарски на български (Дьорд Шпиро: Без контрол, която в момента се играе в Театъра на народната армия в София; Акош Немет: Юлия и нейния лейтенант, сп. Панорама бр. 1, 2003; Золтан Егреши: Спанак с картофи, сп. Панорама, бр. 1, 2003, и на пиесата на Ищван Ташнади: Висш институт за зрителско изкуство.)

 

 

Постановките на Габриела Хаджикостова са наситени с музика, движение и танц, със съвременни аудиовизуални ефекти, които въздействат върху най-разнообразна публика. Тя използва разнообразни театрални средства - от богатите извори на традицията до съвременната изразност. Голяма част от автентичните български народни песни и обичаи, въплътени в постановките на Малко театро, са събрани от актрисата по време на експедиции в България.

 

 

Добрата си музикална и певческа подготовка актрисата реализира и като солист на утвърдени етно и джаз състави в Унгария. От 2002 г. е солист на Вертетич Оркестра, от 2004 г. пее заедно с Роуд Сикс Сакс етно-джаз и автентичен фолклор. Резултат от това сътрудничество е издаденият през 2006 г. компактдиск “Концерт от другата страна”. От 2008 е солист и на оркестър “Право” – Унгария и същата година участва в издадения от оркестъра компактдиск, носещ заглавието  „Безпределно”.

 

Malko Teatro nyelv menü Lang HU Lang BG Lang EN