This is some text inside of a div block.
malko teatro logo
За нас
История
Малко театро е независим театър, основан през 1996 г. в Будапеща. Намерението на Габриела Хаджикостова и Ищван Наги е да създадат театрална формация, в която да творят в съгласие със своя художествен вкус, да следват нравствени норми и ценности, които лично изповядват. По замисъл театърът се стреми да създаде една по-приемлива театрална алтернатива. Малко театро неотстъпно и последователно отстоява независимостта си както в художествено, така и в структурно отношение. Без да робува на конвенции, прекосява жанрови, езикови и формални граници, създава спектакли на унгарски, български и немски език. Малко театро е пространство за диалог между изкуствата, който далеч надхвърля пределите на Будапеща. Спектаклите му съчетават традиция и иновативност, автентична музика, джаз и модерен танцов театър, изобразително изкуство и нови медии – така театърът създава нови форми и жанрове. Работи преимуществено с произведения на съвременни автори. Малко театро стои неотклонно на страната на зрителя. Непосредственият диалог със зрителите в театралната зала е изключително важен за трупата.
Творчески
дейности
Малко театро е и единственият професионален български театър зад граница, чиято задача е да прокара път на българската култура в Унгария и в немскоезичното пространство. За изминалите 25 години от своето основаване театърът е създал над 70 постановки, в които са привлечени повече от 80 творци от България, Германия и Унгария.
Отличия
През 2010 година Габриела Хаджикостова – главен художествен ръководител на театъра  е наградена от президента на Унгария със Златен почетен кръст на Република Унгария. През 2014 година главният режисьор на театъра – Ищван Наги е удостоен  с високото отличие на Министерството на културата на Република България „Златен век“ – печат на Симеон Велики, връчено му в Будапеща от министъра на културата д-р Петър Стоянович.