Фондация
Фондация заалтернативно изкуство

Дейността натеатъра се осигурява от създадената през 1997 Фондация за алтернативноизкуство.

malko teatro logo