malko teatro logo
СЪСТАВ

Главен художествен ръководител

Актриса

Режисьор

ГабриелаХаджикостова е родена в София в семейство на театрали. Академичното си образование започва във ВИТИЗ “Кръстю Сарафов”, след коетоинтересът към мюзикъла и пеенето я отвежда в Академията за театрално и филмовоизкуство в Будапеща. След завършването й, в продължение на 2 години преподававъв ВИТИЗ. От 1989 година живее постоянно в Будапеща.

Една година работи в Роктеатър, къдетопожънва голям успех в ролята на Козет в мюзикъла “Клетниците”, а през 1990г.постъпва в Дойче Бюне Унгарн – немскоезичен театър в Унгария, където е водещаактриса в продължение на 16 години изигравайки над 30 главни роли.

Успоредно с това през 1996 г. ГабриелаХаджикостова създава собствена театрална формация под името Малко театро, чиятозадача е да прокара път на българската култура в Унгария. Изгражда над 60главни роли в двуезични спектакли на български и унгарски език, сама обработвалитературен и фолклорен материал за повече от 20 постановки, на които е ирежисьор. Работи върху текстове на български, унгарски и немски автори,ползвайки ги в оригинал и допринася за тяхното мултиплициране на другия език. В кипящата дейност на Малко театро са привлечени повече от 80 творци от България и Унгария, а ръководеният от Габриела Хаджикостоватеатър изгражда собствен художествен почерк, все повече ценен от специалисти илюбители.

Ролята си на медиатор между двете културиосъществява и като координатор и селекционер на Международния фестивал засъвременна драма в Будапеща.

В същото време използва задълбочените ситеатрални познания и изтънченото владеене на езика в превод на драми както отбългарски на унгарски(Яна Добрева: Пясъчен пъзел, Румен Шомов: Гълъбът, ПламенДойнов: Една добра жена в една лоша зима), така и от унгарски на български(Дьорд Шпиро: Без контрол, която в момента се играе в Театъра на народнатаармия в София; Акош Немет: Юлия и нейния лейтенант, сп. Панорама бр. 1, 2003;Золтан Егреши: Спанак с картофи, сп. Панорама, бр. 1, 2003, и на пиесата наИщван Ташнади: Висш институт за зрителско изкуство.)

Постановките й са наситени с музика, движениеи танц, със съвременни аудиовизуални ефекти. Използва разнообразни театралнисредства - от богатите извори на традицията до съвременната изразност. Голямачаст от автентичните български народни песни и обичаи, въплътени в постановкитена Малко театро, са събрани от актрисата по време на експедиции в България.

Добрата си музикална и певческа подготовкаактрисата реализира и като солист на утвърдени етно и джаз състави в Унгария.От 2002 г. е солист на Вертетич Оркестра, от 2004 г. пее заедно с Роуд СиксСакс етно-джаз и автентичен фолклор. Резултат от това сътрудничество еиздаденият през 2006 г. компактдиск “Концерт от другата страна”. От 2008 есолист и на оркестър “Право” – Унгария и същата година участва в издадения оторкестъра компактдиск, носещ заглавието  „Безпределно”. 2009 година издава с Николай Иванов Ом албума „Сърцето на динята“, през2010 „Елада пиньо и времето“, а през 2020 „Пурпурно сияние“

На 23 октомври 2010 година ГабриелаХаджикостова е наградена от президента на Унгария със Златен почетен кръст наРепублика Унгария.