Цъфнали очи
Участват актрисите

Мария Джойкева – ДКТ Сливен

Никол Николова – ДКТ Сливен

Никол Султанова – ДКТ Сливен

Цветелина Николова – ДКТ Сливен

Режисура

Ищван Наги – Малкотеатро Унгария

Габриела Хаджикостова– Малко театро Унгария

Музика

Атила Шимон –Малко театро Унгария

Декор и костюми

Габриела Хаджикостова – Малко театро Унгария

„Когато очите на жената цъфнат, не е на добро... А те може никога да нецъфнат.“

Спектакъл поромана на Радостина Ангелова „Виенски апартамент“

Това, което ще видят зрителите, не е пиеса на писана въз основа на романа. Това е спектакъл, който съчетава слово, модерен танцов театър, музика и движение. Но от всичкотова се ражда едно цяло. Основата е несюжетната линия, която е гръбнакът на романа, а необикновените лирически отклонения, които Радостина Ангелова е вплела в него.

Типично за Малко театро е, че борави с литературни текстове на много български автори. Но това неса пиеси в класическия смисъл на думата. Това са синтетични спектакли, в които съчетаваме много видове изкуства. Без да робуваме на конвенции прекосяваме смело жанрови и езикови граници.

Синтетичният спектакъл се ражда в резултат на съвместна работа между Малко театро – Унгария и Държавен куклен театър Сливен.

malko teatro logo