Приказка от прежда
Участват

Габриела Хаджикостова

Виктор Тот

Интерактивенспектакъл за деца

Тази приказка е пригодена за куклен спектакълот Катерина Илкова. В кошничката на една плетачка оживяват прежди, конци, кукии се превръщат в герои и декори на приказката. Преждите са нишки от сънищатана кралска двойка, от които може да сеизплете всичко, за което си мечтаят.

Интерактивно представление с невероятни и оригинални образи с бликащо от идеи наплитане наприказката. То доказва, че и днешните деца са в състояние да използват фантазията си, да видят в синия цвятреката, в кошницата палат, неусетно залинялата им в този мултимедиен свят фантазия е заработила активно, те седятс наслада върху вълшебния килим, който ги отнася във въображаемата империя.

Децата получават по такъв естествен начин едно невероятно преживяване, откъсвайки се от анимационните филми, от интернет и електронните игри.

Времетраене40 – 45 минути

malko teatro logo