Зебра
Моноспектакъл на

Габриела Хаджикостова

Режисура

Ищван Наги

Декор и костюми

Габриела Хаджикостова

Визия

Ищван Наги

(На Пина Бауш)

Яна Добрева – Г. Х. – И. Н.

Преди няколко години Яна Добрева предложи на Габриела Хаджикостова да напише пиеса за нея. Историята на спектакъла е съвсем простичка. Жена на средна възраст стои на кръстовището и не се решава да премине. Има чувството, че е стигнала до такава точка в живота си, откъдето няма по-нататък.

Експериментирахме с нова театрална форма, в която различните жанрове не подпомагат драматичното въздействие едновременно, подчинени един на друг,а сякаш разкъсват текста на парчета ивсеки жанр се вглъбява единствено всвоя дял от драматургията. Един го изпява, друг го изтанцува, трети прави филм, четвърти го изиграва без думи. Единството би могло да се роди единствено у зрителя. Той е последната брънка на творението.

malko teatro logo