Приказки с пиано
С учарстието на

Атила Шимон

Габриела Хаджикостова

Режисьор

Ищван Наги

Декор

Клаудия Орос – носител нанаградата „Мари Ясаи“

Костюми

Габриела Хаджикостова

Чрез произведенията на световно известни български и други европейскикомпозитори зазвучават разбираемите и за деца регистри на класическата музика. С помощта на една триизмерна „вълшебна книга“ музикалното преживяване става достъпно и забавно и за децата. Тази книга бе създадена за нас от Клаудия Орос, български сценограф в Унгария. Докато я разгръщаме тя ни разкрива прочути моменти от историята на музиката, интересна история, разказана за деца. И страниците ѝ оживяват.

Танцуваме, пляскаме в българските ритми, пеем и слушаме със затворени очи музиката, скрита в сърцата ни.

 

malko teatro logo